Furnizăm servicii și produse de informare și educație medicală, sănătate și wellness pentru rezolvarea nevoilor clienților noștri, atât din mediul rural cât și urban și sprijinim autoritățile și organizațiile publice sau private în dezvoltarea domeniului îngrijirilor la domiciliu și a asistenței socio-medicale la distanță.

Contribuim astfel la crearea cadrului propice pentru dezvoltarea furnizorilor de astfel de bunuri și servicii.

Prin utilizarea de echipamente ultramoderne, software, produsele proiectate cu atenție pentru nevoile utilizatorilor, putem interconecta clienții între ei, precum și cu furnizorii de servicii, produse, dispozitive din domeniul social, medical, wellness, nutrițional, reușind astfel să comparăm rezultatele și să trimitem alerte sau notificări cu scop de motivare și informare, conducând astfel la îmbunătățirea situației medicale, precum și diminuarea riscurilor pentru persoanele aflate în situații de risc / criză / urgență.

Pentru mai multe informații despre noi: www.ganet.ro

Pentru mai multe informații despre serviciul myInfo Band®: www.myinfoband.eu

 

http://en.myinfoband.eu
+40745395111